Beleid | Strategie | Uitvoering
C/O/m en
Not Sales Driven Organisaties
C/O/m bij
Veranderingsprocessen

Wel C/O/m

Bij C/O/m, een fundamenteel nieuwe benadering om organisaties beter te laten functioneren

-
C/O/m voor een toekomstgericht communicatiebeleid

"Zonder visie hebben organisaties geen mogelijkheid hun toekomst te bepalen, maar kunnen zij slechts reageren op de toekomst zoals die zich aandient."